Кошик
2 відгуки
  • picture 1
  • picture 2
  • picture 3
  • picture 4
  • picture 5
  • picture 6

Про нас

Урочисте відкриття лабораторії MESO (Сервіс офіс з інженерного матеріалознавства) при кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська політехніка» відбулось 27 травня 2016 р.

Дана лабораторія створена в рамках реалізації проекту MMATENGєвропейському проекту ТЕМРUS – «Модернізація навчальних планів дворівневої підготовки бакалавр/магістр з інженерного матеріалознавства».

 

Завдяки тісній співпраці НУ «Львівська політехніка» із структурами Європейського Союзу вдалося забезпечити лабораторію сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, що дозволяє не тільки суттєво вдосконалити навчальний процес, але й виконувати різноманітні пошукові, експертні та наукові дослідження.

 

Стратегічним завданням лабораторії MESO є комерціалізація результатів виконання проекту ТЕМРUS, проведення ґрунтовних наукових досліджень, підготовка конкурентоздатних фахівців у галузі матеріалознавства та ливарного виробництва. В лабораторії MESO проводитимуть курси навчання та підвищення кваліфікації з інженерного матеріалознавства та ливарного виробництва, маркетингові дослідження, моніторинг та оцінювання потреб суб’єктів підприємництва регіону в прикладних розробках з інженерного матеріалознавства та вивчення вимог роботодавців, різноманітні інженерно-технічні роботи та експертизні дослідження на замовлення зацікавлених підприємств та організацій.

 

Знаковим є підписання в день відкриття лабораторії MESO договору про тісну співпрацю між НВП «Укрінтех» та НУ «Львівська політехніка», в рамках якого передбачається спільна взаємодія з питань наукової, технічної та навчальної діяльності. Зокрема НВП «Укрінтех» є постачальником розхідних матеріалів для пробопідготовки на кафедру прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів (ПМОМ), а також надало в користування ультразвуковий дефектоскоп USE 55 і портативний коерцитиметр КІМ2М.

В день відкриття лабораторії MESO НВП «Укрінтех» подарувала для студентів навчальні плакати по методах неруйнівного контролю, металографії та механічних випробувань.

Амбіційні плани сторін передбачають спільне проведення наукових досліджень, участь в конференціях, придбання універсальної випробувальної машини з системою температурних випробувань, спільне проведення випробувань для організацій та підприємств різних галузей промисловості.

Вже сьогодні лабораторія MESOпри кафедрі ПМОМ НУ «Львівська політехніка» є офіційним представником Центру Незалежних Досліджень «Укрінтех» у Львові. Це дозоляє на високому професійному рівні виконувати різноманітні екперитизні дослідження матеріалів та виробів з використанням сучасного обладнання для потреб підприємств нашого регіону.

У червні 2016 р. лабораторія MESO за кошти НУ «Львівська політехніка» була доукомплектована рентгенофлуоресцентним спектрометром ElvaXLight, що дозволяє проводити якісний та кількісний експрес аналіз складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z = 11) до U (Z = 92) в широкому діапазоні концентрацій. Точність масових часток металів не менше 0,1%. Межі виявлення домішок важких металів в легкій матриці не менше 1 ppm.